1. Minimum 2-3 godziny przed zajęciami nie należy nic jeść.

2. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Poniżej 18 lat wymagana jest zgoda obojga rodziców.

3. Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie przed zajęciami karnetu miesięcznego oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej. Z wejść jednorazowych mogą korzystać osoby z minimum miesięczną praktyką. Wejście na salę tylko po okazaniu karnetu, lub dowodu wpłaty.

4. Zajęcia stanowią całość. Nie ma możliwości wejścia na salę w trakcie zajęć, ani jej opuszczenia przed końcem.

5. Ćwiczymy boso, klapki, buty, kapcie zostają przed wejściem na salę. Przed wejściem należy wyłączyć komórki. Rzeczy wartościowe, kosztowności, dokumenty, pieniądze i inne należy zabrać ze sobą na salę. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.

6. W czasie zajęć nie należy rozmawiać, żuć gumy, pić wody. Należy zachowywać się tak by nie zakłócać spokoju innych.

7. Przy wykonywaniu ćwiczeń trzeba szczególnie uważać aby nie doszło do kolizji pomiędzy uczestnikami zajęć. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń nauczyciela.

8. Ciąża oraz wszelkie dolegliwości zdrowotne, w szczególności: dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, wysokie ciśnienie, niedawno przebyte operacje, kontuzje, urazy i inne dolegliwości uczestnik zajęć zobowiązuje się na bieżąco pisemnie zgłaszać organizatorom przed zajęciami, poprzez wpisywanie ich na karcie zgłoszeniowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

9. Uczestnicy zajęć ćwiczą na swoją odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć. Uczestnicy zajęć mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

10. Każdy uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu składając własnoręczny podpis z datą.

CENTRUM JOGA ŻOLIBORZ
(22) 423 13 29 ; ul. J. Ch. Paska 10;01-640 Warszawa info@joga.edu.pl


pierwsza strona

powrót na górę strony

Aktualności
 
 
ABC Jogi |  Nauczyciele |  Joga Żoliborz |  Joga Politechnika |  Wyjazdy |  Kontakt |  Polityka Cookies